תמת תל אביב – גני ילדים

הורים יקרים
צהרוניות אם המושבות הוכרה על ידי משרד התמ"ת לצורך סבסוד התשלום לצהרון.
להלן המסמכים עבור הגשת תמ"ת שנת תשפ"ד 
יש למלא את נספח 11 ולשלוח למייל Tzemhamoshavot@gmail.com לחתימה שלנו.
בקשות שיוגשו עד 31.12.23 יקבלו סבסוד רטרו מיום 01.09.23 או כניסת הילד למסגרת (המאוחר מבניהם)
ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 22.05.24 בקשות שיוגשו לאחר מועד זה לא יטופלו ולא תינתן זכאות לתמיכה.
בהצלחה ויום נעים, צהרוניות אם המושבות.