רישום לצהרון בתי ספר פ״ת – יולי 2021

* במידה ויחול שינוי במצב בריאותו של בני/בתי אודיע על כך לצוות הצהרון

תקנון צהרון יולי 2021 רשת "צהרוניות אם המושבות" בתי ספר פתח תקווה 

 

1. תקנון זה מחייב את כל הילדים וההורים הפועלים במסגרת

    רשת "צהרוניות אם המושבות".

2. הפעילות בחודש יולי תתקיים בין התאריכים 1-22/7/2021בימים א-ה משעה 13:00  עד 16:30  

( לא כולל ט' באב 18.7 וללא ימי ו') 

והחל מ 25-29/7/21 בין השעות 8:00-16:30 עלות 1200 ₪ .

3.לתשומת ליבכם הרישום יתאפשר עד לתאריך 24.6.2021 .

   ביטול עד לתאריך 24.6.2021

   כמו כן, לא יינתן החזר כספי בגין חיסורים או היעדרויות או חופשות. אין אופציה לרישום חלקי.

4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השתתפותו של ילד אשר התנהגותו ,או מעשיו, שלו או של הוריו ,יפריעו למהלך התקין של הפעילות ו/או יסכנו את הילד או ילדים אחרים, זאת לאחר נקיטת כל הצעדים החינוכיים הסבירים.

5. הפעילות בחופשת הקיץ מסתיימת בדיוק בשעה הנקובה, הורה אשר יאחר

    להוציא את ילדו יישא בתשלום של 30 ש"ח בגין כל 15 דקות איחור. 

6. התשלום יעשה באמצעות המחאה/מזומן/ העברה לבנק מזרחי סניף 481, חשבון 332270. 

7. עמלת טיפול בהמחאה חוזרת/בהוראת קבע חוזרת  היא- 40  ₪.