רישום לגני ילדים הרצליה

אמצעי תשלום הוראת קבע:
* אחריות ההורים לפתוח הוראת קבע פעילה בבנק לחיוב הצהרון. קוד מוסד לפתיחת הוראת קבע 42058
* במידה ויחול שינוי במצב בריאותו של בני/בתי אודיע על כך לצוות הצהרון

תקנון רישום – גני ילדים הרצליה לשנה"ל תשפ"ב

תחילת שנת הלימודים ביום: 1/9/2021 וסיום ב- 31/7/2022 (כולל קייטנת יולי).2022-

פעילות הצהרון בימים א-ה בין השעות: 14:00-16:45 פעילות ימים ארוכים (קייטנה בימי חופשה) בהתאם ללוח חופשות שיפורסם ובקייטנת הקיץ חודש יולי יפעל הצהרון בין השעות: 07:30-16:45

מינימום ילדים לפתיחת צהרון: 15 ילדים. במידה ואין רישום מינימלי רשאים מפעילי הצהרון בתיאום מול הרשות המקומית לאחד צהרונים בגנים סמוכים.

עלות הצהרון:

 984 ₪ לחודש עבור חודשים ספט21-' – יונ.22-' (ללא חוגים, במידה והמצב יאפשר, יוחזרו החוגים והמחיר יעמוד על 1040 ₪ כפי שמחייב המכרז.)

2050 ₪ עבור חודש יולי 22 סה"כ עלות שנתית: 11890 ש"ח הרישום הינו ל11- חודשי פעילות

עלות לחודש – 1080 ₪ (תשלום חודש יולי מתחלק לאורך כל השנה)

את התשלום ניתן להסדיר באמצעות :

א. הוראת קבע בבנק

ב.   11 המחאות בנקאיות (שיקים) לחודשים לספטמבר- 21 ועד וכולל יולי 22 

המפורט לעיל.

הרישום לצהרונים יסתיים ביום ,15/8/2021 ניתן לבטל עד 20/8/2021 ללא דמי ביטול.

הורים שיבטלו רישום לאחר 21/08/15 ישלמו את חודש ספטמבר במלואו.

החל ממועד זה הרישום לצהרונים על בסיס מקום פנוי בלבד. רישום במהלך השנה יתבצע רק בתחילת חודש, רישום שיתבצע במהלך החודש יחויב מתחילת

החודש.

ביטול צהרון / קייטנה:

ניתן להודיע על ביטול צהרון עד לתאריך 15 לכל חודש עבור החודש העוקב.

הודעת הדוא"ל לביטול צהרון תכלול את הסעיפים הבאים:

א. שם מלא של הילד.

ב. ת.ז של הילד.

ג. שם הגן בו לומד הילד.

ד. סיבת הביטול.

ההתייחסות לבקשה תהיה כפופה למועד שליחת המייל.

החל מתאריך 31/3/2022 לא ניתן לקבל החזר כספי בגין ביטול צהרון/קייטנה.

החזרים וזיכויים: החזרים בגין סגרים / בידוד של כלל ילדי הגן בעקבות חשיפה לחולה מאומת בזמן פעילות הגן

יתקבלו עפ"י הנחיות הרשות המקומית. (לא יתקבלו החזרים עבור בידוד פרטני.)

הבהרות נוספות:

 •  בריאות – ילד/ה שאינו בקו הבריאות לא יוכל לשהות בצהרון ובאחריות ההורים לאספו מידית על פי קריאה.
 • מובהר, כי היעדרות הילד מהיול"א אינה פוטרת מתשלום, פרט למקרים של היעדרות עקב מצב רפואי ממושך, העולה על שבועיים, ובכפוף להצגת אישור רפואי
 • למפעיל שמורה הזכות להפסיק את השתתפות הילד בגין אי תשלום ו/או פיגור בתשלום.
 • ההורים מתחייבים להודיע מראש לצהרון על כל מקרה בו יילקח הילד מהצהרון שלא ע"י אחד מהם.
 • מובהר כי פתיחת במהלך השנה גנים בהיקף רישום נמוך לא ייפתחו ולילדים יוצע להירשם לגן סמוך על בסיס מקום פנוי. יתכנו צהרונים בגנים, שישלבו ילדים בגילאי ,5-3 תלוי מספר נרשמים.
 • לצורך קיום רצף חינוכי, ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות היול"א על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד היול"א
 • במקרה בו הילד יתנהג בצורה אלימה המסכנת אותו או את סביבתו, או לא יאפשר קיום תקין של פעילות הצהרון, ובמידה והצוות החינוכי מתקשר להורה ומבקש להוציא את הילד מוקדם, ההורה מתחייב להגיע לאסוף את הילד תוך זמן סביר.
 • העירייה רשאית להחליט על פי שיקול דעתה כי הילד אינו מתאים להשתתף במסגרת היול"א וזאת בשל סיבה חברתית, משמעתית, התנהגות המסכנת את הילד או את חבריו, בריאותית או כל סיבה אחרת .
 • במקרה זה, צוות הגן בשיתוף המחלקה לחינוך לגיל הרך והגורמים המקצועיים יקיימו התייעצות בשיתוף ההורים באשר לדרכי פעולה אפשריות ובחינת המשך השתתפות הילד ביול"א .
 • ההורה מסכים להעברת מידע על הילד בין צוות הבוקר של הגן לצוות היול"א.
 • העירייה ו/או מפעיל היול"א יהיה רשאי להפסיק השתתפות ילד ביול"א, כאמור לעיל, לאחר מתן התראה בת 14 יום לפחות להורים
 • בכל מקרה של הפסקת פעילות כאמור, תופסק גביית תשלומים מההורים בגין ההשתתפות ביול"א, החל ממועד הפסקת השתתפות ואילך
 • הנחות – ועדת הנחות לילדים המשתתפים בצהרוני יול"א תתכנס בחודשים אוגוסט וספטמבר
 • על הורה המעוניין בקבלת הנחה למלא את הטפסים הנמצאים אצל המפעיל ולצרף את כל המסמכים הנדרשים.
 • בקשה להנחה תוגש עד ליום 15.8.2021
 • אין כפל הנחות. לא יינתנו הנחות מעבר להנחות המאושרות על ידי ועדת ההנחות העירונית או משרדי הממשלה כגון: הנחת תמ"ת, ובכל מקרה ללא כפל הנחות כאמור לעייל.
 • בחתימתי על התקנון אני מאשר/ת לחברה לשלוח להורים באמצעות מייל/סמס, תוכן שיווקי, הודעות ומידע על פעילויות הרשת ואלבומי תמונות של הילדים.
 • ההורה מאשר כי יראו כל הודעה שנשלחה אליו באמצעות המייל ו/או הטלפון הנייד שהזין במהלך הרישום כאילו התקבלה על ידו בתוך 24 שעות מרגע שליחתה.
 • בגנים בהם יש ילדים אלרגיים אין להכניס את האלרגן לגן. הגן יהיה סביבה בטוחה עבור הילד ויינתן מענה פרטני לגן ע״י צוות תזונה עירוני.
 • כל האמור בכפוף להנחיות עיריית הרצליה.

בברכה דר' יעקב נחום

ראש אגף החינוך והערכים

טופס בקשת הנחה

טופס הוראת קבע להורדה (יש להחתים את הבנק לשלוח למייל tzemhamoshavot@gmail.com)

לוח חופשות