קייטנות בתי ספר בפתח תקווה

יש לבצע רישום בטפסי הרישום

ראשון שני שלישי רביעי חמישי
1/4
4/4 5/4 6/4 7/4 8/4
11/4 12/4 13/4 14/4 15/4
18/4 19/4 20/4 21/4 22/4
25/4 26/4 27/4 28/4 29/4