קייטנה תל אביב – מחזור א׳ יולי 2021

* במידה ויחול שינוי במצב בריאותו של בני/בתי אודיע על כך לצוות הצהרון

תקנון קייטנה מחזור א' 1-22/7/2021

רשת "צהרוניות אם המושבות"– בגני ילדים תל אביב

 הרישום הינו עד ה 15.06.2021

1. תקנון זה מחייב את כל הילדים וההורים הפועלים במסגרת

    רשת "צהרוניות אם המושבות".

2. הפעילות בחודש יולי תתקיים בין התאריכים 1-22/7/2021בימים א-ה ( לא כולל ט' באב 18.7 וללא ימי ו').

3. עלות ליום קצר בין השעות 7:30-13:00 450 ₪ , לא כולל ארוחת בוקר.

    עלות יום ארוך בין השעות 7:30-16:00 1118 ₪ , לא כולל ארוחת בוקר.

4.כמו כן, לא יינתן החזר כספי בגין חיסורים או היעדרויות או חופשות. אין אופציה לרישום חלקי.

5. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השתתפותו של ילד 

    אשר התנהגותו ,או מעשיו, שלו או של הוריו ,יפריעו למהלך התקין של

    הפעילות ו/או יסכנו את הילד או ילדים אחרים,

    זאת לאחר נקיטת כל הצעדים החינוכיים הסבירים.

6. התשלום יעשה באמצעות המחאה/מזומן/ העברה לבנק מזרחי סניף 481, חשבון 332270. 

7. עמלת טיפול בהמחאה חוזרת/בהוראת קבע חוזרת  היא- 40  ₪.