רישום לצהרוניות בתי ספר, פתח תקווה תשפ״ב

אמצעי תשלום הוראת קבע:
* באחריות ההורים לפתוח הוראת קבע פעילה בבנק לחיוב הצהרון. קוד מוסד לפתיחת הוראת קבע 42058
* במידה ויחול שינוי במצב בריאותו של בני/בתי אודיע על כך לצוות הצהרון

מחירון

עלות חודשית צהרון לכיתות א' ב' – 735 ₪

עלות חודשית צהרון לכיתות ג' ד' – 935 ₪

תקנון רשת צהרוניות "אם המושבות"

 

1.ההורה מתקשר עם חברת צהרוניות אם המושבות בע"מ לקבלת שרותי צהרון

לשנת תשפ"ב  לתקופת החודשים 1/9/2021 ועד 30/6/2022.

 1. עלות ההשתתפות בצהרון לילד כיתות א'-ב' 735 ₪ לחודש.

עלות השתתפות בצהרון לילד כיתות ג'-ד' 935 ₪ לחודש.

 1. כל איחור בהוצאת הילד/ה מהצהרון מעבר לשעת הסיום ישלם ההורה 30 ₪ .
 1. שכר הלימוד ישולם בתשלומים חודשיים ב 10 לכל חודש באמצעות הוראת קבע בלבד. יש להעביר טופס הוראת קבע חתום ע"י הבנק במייל.(תשלום חודש יולי יגבה בנפרד ובתוספת תשלום בגין תכנית הפעילות שתאושר ע"י העירייה).
 1. בריאות – ילד/ה שאינו בקו הבריאות לא יוכל לשהות בצהרון ובאחריות ההורים לאספו מיידית על פי קריאה.
 1. שכר הלימוד הינו חודשי גלובלי וישולם גם בגין תקופת היעדרות של הילד/ה מהצהרון כתוצאה ממחלה/ כל סיבה אחרת.
 1. לחברה שמורה הזכות להפסיק השתתפות הילד בגין בעיות התנהגותיות/אי תשלום/פיגור בתשלומים.
 1. הורה רשאי להפסיק את ההתקשרות עד חודש מרץ (כולל) בהודעה מוקדמת בכתב של חודש ימים מראש.

במקרה כזה ישולם שכר הלימוד ע"י ההורים עבור חודש ההודעה מראש. מאפריל לא ניתן לבטל.

ההסכם יסתיים 30 יום לאחר תום החודש בו ניתנה ההודעה בכתב.

 1. ביטול לפני תחילת הלימודים עד ל 10.8.2022 בלבד.

זמני פעילות הצהרון :

הצהרון פועל 5 ימים בשבוע (א'-ה') משעה 12:45 ועד השעה 17:00 למעט ערבי חג, חגים ושבתון

(על פי לוח חופשות לצהרונים המפוקחים ע"י משרד התמ"ת) לוח חופשות יחולק בתחילת שנת הלימודים.

הצהרון פתוח בימי חופשה על פי לוח החופשות מהשעה 8:00 בבוקר ועד השעה 16:00.

 • ההורים מתחייבים להודיע מראש לצהרון על כל מקרה בו יילקח הילד מהצהרון שלא ע"י אחד מהם.

הרישום ייכנס לתוקף עם קבלת הטופס בצרוף ההמחאות, נא למסור את ההמחאות בצירוף הטופס לצוות הצהרון

התחייבות הצהרון עפ"י תנאי החוזה עם עיריית פ"ת :

 • ארוחת צהריים בשרית חמה וכשרה.
 • פעילויות העשרה בהתאם לגיל הילדים כולל חוגים
 • שמירה על פי הנחיות קב"ט העירייה.2