רישום לגני ילדים פתח-תקווה

אמצעי תשלום הוראת קבע:
* אחריות ההורים לפתוח הוראת קבע פעילה בבנק לחיוב הצהרון. קוד מוסד לפתיחת הוראת קבע 42058
* במידה ויחול שינוי במצב בריאותו של בני/בתי אודיע על כך לצוות הצהרון

מחירון

עלות ההשתתפות בצהרון לילד הינה 920 ₪ לחודש.
הנחה לילד שני 10% מחיר לאחר הנחה 1748 ₪ .

תקנון רישום פתח תקוה לצהרון לשנה"ל תשפ"ב 2021-2022

1.ההורה מתקשר עם חברת צהרוניות אם המושבות בע"מ לקבלת שרותי צהרון
לשנת תשפ"ב לתקופת החודשים 01/09/2021 ועד 30/06/2022.

2. עלות ההשתתפות בצהרון לילד הינה 920 ₪ לחודש. הנחה לילד שני 10% מחיר לאחר הנחה 1748 ₪ .

3. כל איחור בהוצאת הילד/ה מהצהרון מעבר לשעת הסיום ישלם ההורה 25 ₪ .

4. שכר הלימוד ישולם בתשלומים חודשיים ב 10 לכל חודש באמצעות הוראת קבע בלבד. יש להעביר אסמכתא על פתיחת הו״ק פעילה למייל tzemhamoshavot@gmail.com  (תשלום חודש יולי יגבה בנפרד ובתוספת תשלום בגין תכנית הפעילות שתאושר ע"י העירייה).

5. בריאות – ילד/ה שאינו בקו הבריאות לא יוכל לשהות בצהרון ובאחריות ההורים לאספו מיידית על פי קריאה.

6. שכר הלימוד הינו חודשי גלובלי וישולם גם בגין תקופת היעדרות של הילד/ה מהצהרון כתוצאה ממחלה/ כל
סיבה אחרת.

7. לחברה שמורה הזכות להפסיק השתתפות הילד בגין בעיות התנהגותיות/אי תשלום/פיגור בתשלומים.

8. בעת שביתת הסייעות ברשויות המקומיות יחל הצהרון לפעול מהבוקר (בתוספת תשלום) לאחר 5 ימים בהם
יפעלו הגנים בסיוע הורים וגננת (בימים אלו יפעל הצהרון במתכונת רגילה).

9. בזמן שביתה ע"י כל גורם יופעל הצהרון במתכונת הרגילה החל מהשעה 13:45 ועד לשעה 16:45.

10. הורה רשאי להפסיק את ההתקשרות עד חודש מרץ (כולל) בהודעה מוקדמת בכתב של חודש ימים מראש.
במקרה כזה ישולם שכר הלימוד ע"י ההורים עבור חודש ההודעה מראש. מאפריל לא ניתן לבטל.
ההסכם יסתיים 30 יום לאחר תום החודש בו ניתנה ההודעה בכתב.

11. ביטולים: ביטול מלא יתקבל בהודעה בכתב עד ה- 15/08/2021, למייל tzemhamoshavot@gmail.com לאחר מועד זה יגבה חודש מראש. לא יתקבלו ביטולים בטלפון.

זמני פעילות הצהרון :
הצהרון פועל 5 ימים בשבוע (א'-ה') משעה 14:00 ועד השעה 16:45 למעט ערבי חג, חגים ושבתון
(על פי לוח חופשות לצהרונים המפוקחים ע"י משרד התמ"ת) לוח חופשות יחולק בתחילת שנת הלימודים.

הצהרון פתוח בימי חופשה על פי לוח החופשות מהשעה 8:00 בבוקר ועד השעה 16:30.
• ההורים מתחייבים להודיע מראש לצהרון על כל מקרה בו יילקח הילד מהצהרון שלא ע"י אחד מהם.

הרישום ייכנס לתוקף עם קבלת הסדר תשלום, הו״ק חתומה על ידי הבנק.

התחייבות הצהרון עפ"י תנאי החוזה עם עיריית פ"ת :
• ארוחת צהריים בשרית חמה וכשרה.
• פעילויות העשרה בהתאם לגיל הילדים כולל חוגים
• שמירה על פי הנחיות קב"ט העירייה.