בואו ותראו מה אנחנו עושים כאן

צהרוניות אם המושבות הינה חברה מוכרת ע"י התמ"ת.

הנהלת צהרוניות אם המושבות נמצאת בקשר ישיר ושקיפות מלאה מול הרשות עימה היא עובדת. הדבר חשוב למהלך העבודה התקינה וכן קבלת גיבוי במידת הצורך.